Algajale: kodulehe valmistamine

Kodulehe valmistamiseks vajalike tehnoloogiate ja vahendite tutvustus algajale. Artiklite osa kajastab teooriat. Praktilised sammud juhendite osas.

Artiklid:

Juhendid:

NB! Enne juhendite kasutamist tutvu kindlasti artiklites kirja pandud teooriaga!

Kodulehe arendamine

Need artiklid ja juhendid on suunatud neile, kellel põhitõed juba selged. Artiklite osas on kajastatud võrgulehtede loomise teoreetilisi aluseid. Juhendite osas veidi keerukamad nipid ja lahendused.

Artiklid:

Juhendid:

Vahendid

Abivahendid kodulehe tegemiseks:

Mis on interneti.info?

Interneti.info on võrgukeskkond isikutele, kes soovivad tegeleda www-dokumentide koostamisega ning kasutada selleks kõige korrektsemaid ja uuemaid võimalusi. Artiklite ja juhendite osas on üritatud selgitada XHTMLi ja CSSi olemust ka neile, kellel puuduvad eelteadmised www-toimimispõhimõtetest.

Interneti.info keskkonnas on oluline lugeda enne juhendite kasutamist läbi vastavale tasemele suunatud artiklid, kuna nendes räägitakse teooriast. Lehe külastajal on võimalik kasutada lisainformatsiooni saamiseks artiklite ja juhendite kommenteerimisvõimalust, XHTML ja CSS andmebaase ning mitmeid teisi vahendeid.

Interneti.info keskkond alustas tööd 2007 sügisel ning selle haldajaks on Margo Munner.

Mida võib ja mida mitte?

Antud lehel olevate artiklite ja juhendite õigused kuuluvad nende autoritele. Tõlkeartiklite edaspidise avaldamise korral tuleb järgida allik-materjali avaldaja poolt kehtestatud reegleid. Originaalmaterjalide korral tuleb artikli või juhendi edaspidise avaldamise korral saada luba autorilt.

Täiesti vabalt ning ilma igasugusete lisatingimusteta võib kasutada artiklites ja juhendites toodud (X)HTML ja CSS näidiskoode. Neid võib kasutada oma kodulehel, muuta vastavalt vajadustele ning selleks ei pea konsulteerima autoriga. XHTML ja CSS andmebaaside osas olevaid näitekoode võib samuti kasutada oma kodulehe koostamisel, kuid terviklikku XHTML ja CSS andmebaasi ei tohi avaldada samal kujul.

Lisainfo?

Interneti.info haldajale kirja saatmiseks kasutage kontaktlehte.

Kõik alamlehed interneti.info keskkonnas leiate kasutades leheosa sisukaart.

© Margo Munner | Sisukaart