SEO - Otsingumootoritele optimeerimine

Autor: Margo Munner | Kuupäev: 30.11.2010 | Kommentaarid (1)

Artikkel annab ülevaate kodulehekülgede loomise meetodist, mis võib oluliselt parandada loodava võrgulehe ülesleidmist internetiavarustest ning suurendada seeläbi lehe külastatavust.

SEO

Mis on SEO? Kuidas töötavad otsingusüsteemid?

SEO on ingliskeelne termin Search engine optimization mille eestikeelne vaste oleks kas otsingumootoritele või otsingusüsteemidele optimeerimine. Esineb kahte tüüpi SEO-d. Üks on „korrektne” ja vägagi soovitatav, teine aga juba „spämmimise” alla käiv tegevus. See artikkel tutvustab mõlemat, kuid rõhuasetusega korrektsele meetodile.

Otsingusüsteeme on mitmeid. Eesti kõige populaarsemaks otsingusüsteemiks on NETI.ee (otsinguroboti nimi on Nuhk). Kogu maailma internetis tuhnib väga aktiivselt Google otsingurobot (nimeks Googlebot) ning veel tasub ära märkida näiteks Microsoft'i otsingu Bing.

Loetletud lehtedel on võimalik sooritada otsingut ehk sisestada päring. Olles sooritanud otsingu, näeb kasutaja seda, millistel kodulehtedel esines otsisõna (otsifraas, päring). Tulemused on järjestatud kindlate põhimõtete järgi. Selleks, et koostada HTML/XHTML dokument, mis paikneb tulemustes kõrgel positsioonil, tuleks veidi tunda otsingumootorite tagamaid. Ehk teistpidi: järgnevalt kirjutan sellest, kuidas need kodulehed otsingusüsteemi jõuavad.

Otsingusüsteemi haldav ettevõte haldab servereid, millel jookseb automatiseeritud tarkvara ehk otsingurobot. See robot kogub kodulehe dokumentidelt kokku kõik, mida robot „näha” suudab: dokumendi aadress, tiitel, pealkirjad, tekstiosa ning teatud määral ka pildid. See kogumisprotseduur kannab nime indekseerimine. Indekseerimise tulemusel kogutakse Sinu kodulehe info otsingusüsteemi serverisse, kus seda siis „töödeldakse” ning vajadusel kasutatakse. Kasutamiseks võtab otsingusüsteem päringu info oma indeksist ning kuvabki otsijale rea kodulehti, kus päringusõnad esindatud olid.

Artiklis tulebki juttu sellest, mis faktorid mõjutavad väljastatavat lehtede järjekorda.

SEO nõuab võrgulehe valmistajalt palju erineva ala teadmisi. Otsingumootori heaks võrgulehe loomisel on olulised järgnevad asjad:

Võrgulehe sisu

Esimene asi, mida peab meeles pidama on see, et võrguleht, mis on optimeeritud otsingumootoritele, omab väga head sisu! Ainult linkidest (viidetest teistele lehtedele) koosnev koduleht ei sobi kindlasti mitte. Oluline on, et sisu oleks edasi antud otsingurobotile arusaadaval viisil (tuleb juttu allpool) ning et see sisu oleks korrektselt vormindatud (samuti juttu allpool).

Eraldi teema on see, milliseid sõnu kasutada oma kodulehel saavutamaks parimat tulemust. Ilmselt on loogiline, et sõna „uudised” otsitakse sagedamini kui sõna „uudis”, kuid spetsiifilisemate sõnade ja kaubamärkidega on olukord keerulisem. Siinkohal tuleks meeles pidada, et kodulehe sisuosas peavad olema märksõnad, mille abil loodetakse otsingutulemustes välja tulla!

Tehnoloogiad: (X)HTML vs. FLASH, Java ning sisuhaldussüsteemid (CMS)

Järgmine oluline faktor on see, kuidas võrguleht oma sisu kasutajatele kuvab. Kuni viimase ajani suutsid otsingurobotid peamiselt tegeleda ainult selle informatsiooniga, mida anti edasi HTML/XHTML abil. 2010. aasta lõpus teatas Google, et nende robot on nüüdsest suuteline ka FLASH-rakendustes leiduvat teksti indekseerima.

Siiski tasub esialgu veel hoiduda selliste veebilehtede loomisest, mis kuvavad oma sisu ainult FLASH-rakenduse abil, sest kõik otsingurobotid ei ole veel selliste võimalustega. Seetõttu - kui valmistada veebileht, mis kasutab suuresti FLASH, Java või JavaScript rakendusi, tuleb kindlasti pöörata tähelepanu võrgulehe alternatiivsele sisule.

JavaScript puhul on väga oluline noscript elemendi abil edasi anda sama informatsioon, mille tavakasutajale genereerib JavaScript.

FLASH ja Java rakenduste kasutamisel on jätkuvalt väga oluline HTML-sisukaardi loomine. Ehk - leht, millel on viited kõigile nendele alamlehtedele, mida soovid, et otsingurobot indekseeriks. Ja seda ka siis kui need veebilehed kuvavad oma sisu FLASH'i abil. Jätkuvalt ei ole soovitatav teha veebilehte, mis koosneb ainult ühest suurest FLASH-rakendusest, sest selle SWF-faili siseste linkidega jääb ka Google jätkuvalt hätta.

Järgmine probleem tekib siis, kui koduleht kasutab sellist sisuhaldussüsteemi, mis mingil põhjusel tekitab ise dubleerivat sisu. Otsinguid huvitab eelkõige unikaalne sisu. Kui sisuhaldussüsteem jaotab mingil põhjusel (näiteks sorteerimise pärast) sisu mitmele XHTML dokumendile, asub otsingumootor oletama seda, milline neist on „peamine”. Seda oskavad robotid teha väga tagasihoidlikul tasemel ning see on tülikas nii otsingusüsteemile kui kodulehe omanikule, kuna nii ei ole täpselt teada, millist lehte otsingutulemustes kuvatakse.

Semantiline HTML

Semantiline HTML (või XHTML) on „tähenduslik” kood. Hea võrguleht on üles ehitatud nii, et annab oma tekstisisu edasi võimalikult korrektselt vormindatud kujul. See tähendab selliste elementide nagu p ja h1 sihipärast kasutamist.

Kõige tähtsab osa XHTML dokumendis on title elemendiga määratud tekst. Pane tähele, et see on just see tekst, mida kasutaja näeb esimesena siis, kui Sinu võrguleht otsingutulemuste seas esile tuleb! Seega peab title elemendi abil kirja pandud lehe tiitel olema väga hästi läbimõeldud. See tekst peaks olema lühike, kuid piisavalt selge, et kasutajale (ja otsingurobotile) oleks kiirelt selge, mis antud lehelt leida võib.

Element h1 võiks olla kasutatud ühe XHTML dokumendi piires vaid ühe korra! Selle abil peaks olema edasi antud dokumendi kõige olulisem pealkiri. Väga sageli on selleks title elemendis juba korra märgitud tekst. See võib nii olla (suurendab veelgi title poolt määratud sõnade tähtsust), aga mitte midagi halba ei ole ka sellest, kui h1 ja title väärtused dokumendis on erinevad.

Järgnevate elementide abil (h2, h3, h4, h5, h6) siis juba alampealkirjad. Neid võib juba dokumendi piires esineda mitmel korral.

Oluline on jälgida ka suhtarve. Ei ole lootust saavutada head tulemust, kui kirjutad kogu võrgulehe teksti näiteks h2 elementide abil. Otsingurobot analüüsib dokumenti ainult dokumendi enda piires, mis tähendab, et kui kogu tekst lehel (või suurem osa sellest) on kirja pandud vaid ühe elemendi abil, loeb otsingurobot selle „standardiks” ja annab kirjapandud sõnadele ikkagi väiksema tähtsusastme.

Kindlasti tasuks meeles pidada ka selliseid elemente nagu abbr või code - kuigi mitte kõik otsingusüsteemid ei pööra neile suurt tähelepanu.

Puhtam HTML/XHTML kood

Esimene märksõna siinkohal on tabelipaigutus ning eelkõige sellest loobumine! Ideaalis peaks HTML/XHTML kood olema võimalikult kompaktne. Paljud väga suured professionaalid ütlevad, et HTML keele märgend on justkui ehitusmaterjal - nii nagu maja ehitusel ei tohi materjali raisata, ei tohiks seda teha ka võrgulehtede ehitamisel.

Siiski ei tähenda mõni lisatud plokk-element otsekohe „ehitusmaterjali raiskamist”. Tänapäeva andmeedastusmahud ja klient-arvutid on juba piisavalt suutlikud tulema toime ka veidi priiskavamalt ülesehitatud lehtedega, aga siiski räägib puhta koodi kasuks veel üks asjaolu. Nimelt on puhtas koodis orienteerumine ja muudatuste sisseviimine ka võrgulehe haldajale oluliselt lihtsam, kui väga keeruka koodiga tegelemine.

Püsivad ja loetavad aadressid (URL, URI)

Üks väga oluline faktor nii SEO kui üldse meeldiva kasutajakogemuse tagamise juures on aadresside temaatika.

Igal www-dokumendil on oma kindel aadress (URL). See aadress peaks aga olema nii meeldejääv (lihtne ja loogiline, sisaldades märksõnu), kui ka püsiv. Seega, kui avaldad oma kodulehel uue dokumendi, peaks selle dokumendi aadress (URL) jäädavalt sellisena ka püsima. See eeldab aga head planeerimist ja läbimõeldult tegutsemist.

Internetis avaldatud dokumentide aadressid peaksid olema ka lihtsalt loetavad, paremal juhul isegi sisaldama dokumendi märksõnu. Nii näiteks on igati tore selle artikli aadress: http://www.interneti.info/artiklid/seo/. Kindlasti ei sobiks aga sellised aadressid: http://www.domeeninimi.ee/index.php?module=news&id=4534&action=view. Pane tähele - otsingusüsteemid proovivad ka URL'ist kätte saada olulisi märksõnu.

Toimiv HTTP-veahaldussüsteem

Kui äsja sai märgitud URL'ide olulisust, siis on veel üks probleem, mis tihtipeale võrgulehtedel eksisteerib. Kui dokumendi aadress on näiteks midagi sellist http://www.domeeninimi.ee/index.php?module=news&id=4534&action=view, siis tihtipeale võib index.php? osa järgi kirjutada mistahes väärtusi ning ikkagi serveeritakse mingisugune dokument - ka siis, kui tal sisu polegi.

Ilma sisuta dokumente ei tohi serveerida! Kui sisestatud URL'ile serveris vastet ei leita, on selleks otstarbeks mõeldud HTTP veateadete süsteem. Kasutajale tuleks edastada 404 Not Found teade. Kui server vastab kõigile päringutele teatega 200 (OK), langetab see võrgulehe populaarsust otsingusüsteemide silmis ning halvemal juhul võib otsingumootor „lõksu jääda”, mille tulemusena väga suure tõenäosusega edaspidi Sinu kodulehte ignoreeritakse.

Viited, linkimine, võrgulehe populaarsus

Paraku kipub niiviisi olema, et kõige olulisemat SEO komponenti kunstlikult ise korraldada ei saa. Nimelt on otsingutulemuste reastamisest ülioluline võrgulehe populaarsus. Kui oled täitnud kõik siin artiklis väljatoodud tingimused ja vältinud vigu, leitakse Sinu võrguleht soovitud otsisõnade abil kindlasti ka üles. Teine teema on aga see, kui kõrgel Sinu leht tulemuste reas kuvatakse.

Otsingumootorid analüüsivad võrgulehtede sisu ka selle järgi, kes ja kui palju Sinu võrgulehele viitab. Kui Sinu võrgulehele viitavad paljud erinevad lehed, oled heal positsioonil. Kui need viitavad võrgulehed on omakorda väga populaarsed, viib see ka Sinu lehe kõrgele. Niisama lihtne see ongi, aga vaata ette!

Otsingusüsteemide spämmimine

Otsingusüsteemide spämmimiseks peetakse meetodeid, mille ainsaks eesmärgiks on võrgulehe otsingusüsteemide jaoks kõrgemale tõstmine. Järgnevad näpunäited on keelavad - nende kasutamist tuleb igal juhul vältida! Kui siiski neid kasutada, tähendab see suure tõenäosusega otsingusüsteemi musta nimekirja sattumist, mis omakorda viib kõikide Sinu lehtede viited.

Viited. See, kui Sinu lehele paljudelt eri domeenidel viidatakse, on positiivne. Seda aga vaid niikaua, kuni Sinu lehele ei viita loetamatul hulgal domeene, mille ainsaks eesmärgiks ongi viidete kogumine. Selliseid lehti (ja teenuseid) eksisteerib väga väga palju. Kui Sulle pakutakse mõnda sellist võimalust oma lehe reklaamimiseks, lükka see kindlasti tagasi. Kui varem sai mainitud, et Sinu lehe populaarsus on sõltuv nende lehtede populaarsusest, kes Sinu lehele viitavad, siis see sõltuvus eksisteerib ka siis, kui tegemist on spämmimisega. Kui kasutad mõnda spämmimislehe teenust ning see leht „avastatakse”, kukub ka Sinu lehe populaarsus. Veel halvemal juhul (näiteks kui Sinu leht on viidatud mitmetelt spämmlehtedelt) võib ka Sinu lehte tabada spämm-lehe saatus.

Peidetud tekst. On mitmeid võimalusi, kuidas dokumendis teksti peita. Neid siinkohal tutvustama ei hakka, kuna tegemist on taunitava tegevusega. Peidetud teksti all peetakse silmas siis sellist teksti, mida tavakasutajatele ei kuvata, aga mida otsingumootor ikkagi indekseerib.

Võrgulehe serveerimine vastavalt võrgulehitsejale. See on kindel probleemide allikas otsingumootorile. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada tarkvara, mis serveerib erinevatele võrgulehitsejatele erineva koodi ja sisu! Mõningal juhul võib kodulehe tegija tunda, et selline lähenemine kaotaks mitmed ühilduvusprobleemid. Siiski on tegemist väga halva ideega, kuna otsingurobotid peavad väga suure tõenäosusega sellist lähenemist nende spämmimiseks.

Kokkuvõte: veelkord kodulehe populaarsus!

Selles artiklis said kirjeldatud mõned olulisemad nüansid. Kui ehitada koduleht, mis vastab siin esitatud nõuetele, on head eeldused, et leht leitakse otsingusüsteemide abil üles. Ometigi ei garanteeri ükski SEO nõuanne ega SEO'd teenusena pakkuv ettevõte kõrget kohta otsingutulemustes.

Kahjuks või õnneks - üks kõige olulisem näitaja on hoopiski kodulehekülje populaarsus. See sai varem kirja, aga tasub üle korrata. Võid ehitada väga otsingumootorisõbraliku kodulehekülje, kuid kui keegi sellele ei viita, ei ole erilist lootust, et suudad võistelda mõne kaua tegutsenud võrgukeskkonnaga. Siinkohal pole muud öelda, kui et kannatust ning kui lehekülje sisu on atraktiivne, küll siis lõpuks ka need viited Sinu lehele tulevad.

Järgmises artiklis on välja toodud suur hulk optimeerimiseks olulisi faktoreid edetabeli kujul.

Kommentaarid, arvamused, küsimused

Postitaja nimi:

Kommentaari pealkiri:

Kommentaari sisu:

Kontrollküsimus (loe selgitust kõrvalt)!

Vasta küsimusele: Mis värvi on taevas siis, kui seal ühtegi pilve ei ole?

Teadmiseks kommenteerijale!

Edukaks postitamiseks tuleb täita kõik väljad. Maksimaalne sisuosa pikkus on 10'000 tähemärki, teistel väljadel 200 tähemärki!

Kommentaari sisuosas saab kasutada HTML koodi, kuid seda mitte tekstitöötluseks, vaid näitliku materjali sisestamiseks. Kõik, mis asub <nende märkide vahel> kuvatakse kommentaarilehel nähtava tekstina ning märgid ise tõlgitakse erimärkideks!

Kontrollküsimus on mõeldud kuritahtlike robotite takistamiseks. Palun vasta esitatud küsimusele eesti keeles läbivalt väikeste tähtedega, nimetavas käändes ning võimalikult konkreetselt!

NB! RSS-lugemistarkvara abil kommentaare postitada ei saa!

© Margo Munner | Sisukaart