CSS reeglid

Autor: Margo Munner | Kuupäev: 11.01.2009 | Kommentaarid (2)

CSS ülesehitus ehk CSS-faili baasosa.

CSS koosneb reeglitest (ingl.k rule) ja deklaratsioonidest (ingl.k declaration).

Väga lihtne CSS fail võiks välja näha näiteks järgmine:

body {
  background-color: blue;
}
#unikaalne_plokk {
  width: 100%
}
.mitmekordselt_kasutatav_plokk {
  width: 200px;
}

Rõhutatult ongi siinkohal välja toodud CSS reeglid. Kõik, mis asub {nende märkide vahel} on juba järgnevate juhendite teema. Reegleid võib olla mitut erinevat tüüpi:

Pane tähele ka kirjutusviisi. Kui rakendada reeglit kõigile sama tüübi elementidele, on reegli nimeks vaid elemendi nimi. Kui kasutada identifikaatorit, siis tuleb reegli nime ette märk #. Kui kasutada klassi, tuleb reegli nime ette kirjutada punkt. Samuti tuletan meelde varem kirjapandut: sama klassi võib ühe XHTML dokumendi puhul rakendada mitmekordselt, samanimelist identifikaatorit vaid ühel korral!

Kommentaarid, arvamused, küsimused

Postitaja nimi:

Kommentaari pealkiri:

Kommentaari sisu:

Kontrollküsimus (loe selgitust kõrvalt)!

Vasta küsimusele: Mis värvi on taevas siis, kui seal ühtegi pilve ei ole?

Teadmiseks kommenteerijale!

Edukaks postitamiseks tuleb täita kõik väljad. Maksimaalne sisuosa pikkus on 10'000 tähemärki, teistel väljadel 200 tähemärki!

Kommentaari sisuosas saab kasutada HTML koodi, kuid seda mitte tekstitöötluseks, vaid näitliku materjali sisestamiseks. Kõik, mis asub <nende märkide vahel> kuvatakse kommentaarilehel nähtava tekstina ning märgid ise tõlgitakse erimärkideks!

Kontrollküsimus on mõeldud kuritahtlike robotite takistamiseks. Palun vasta esitatud küsimusele eesti keeles läbivalt väikeste tähtedega, nimetavas käändes ning võimalikult konkreetselt!

NB! RSS-lugemistarkvara abil kommentaare postitada ei saa!

© Margo Munner | Sisukaart