Kommentaarid: CSS reeglid

Õige...

Postitaja: Margo

Muutsin ära, sama väärtusega ID-d tohib kasutada vaid ühe korra.

Tänud tähelepanu juhtimise eest!

Üks id per dokument?

Postitaja: rait

Hei,

"Samuti tuletan meelde varem kirjapandud: ühel XHTML dokumendil võib korraga olla kasutuses vaid üks element, millele on määratud identifikaator!"

St. ühes xhtml dokumendis võib olla defineeritud vaid üks ID.

Ehk siis säärane kasutamine on väär? :

<body>
<div id="wrap">
<div id="content"></div>
</div>
</body>


St. selles on defineeritud juba kaks unikaalset ID'd.

Kommentaarid, arvamused, küsimused

Postitaja nimi:

Kommentaari pealkiri:

Kommentaari sisu:

Kontrollküsimus (loe selgitust kõrvalt)!

Vasta küsimusele: Mis värvi on taevas siis, kui seal ühtegi pilve ei ole?

Teadmiseks kommenteerijale!

Edukaks postitamiseks tuleb täita kõik väljad. Maksimaalne sisuosa pikkus on 10'000 tähemärki, teistel väljadel 200 tähemärki!

Kommentaari sisuosas saab kasutada HTML koodi, kuid seda mitte tekstitöötluseks, vaid näitliku materjali sisestamiseks. Kõik, mis asub <nende märkide vahel> kuvatakse kommentaarilehel nähtava tekstina ning märgid ise tõlgitakse erimärkideks!

Kontrollküsimus on mõeldud kuritahtlike robotite takistamiseks. Palun vasta esitatud küsimusele eesti keeles läbivalt väikeste tähtedega, nimetavas käändes ning võimalikult konkreetselt!

NB! RSS-lugemistarkvara abil kommentaare postitada ei saa!

© Margo Munner | Sisukaart