Lingid ja veebiaadressid

Autor: Margo Munner | Kuupäev: 06.05.2010 | Kommentaarid (2)

Lingid (ka viited) ja aadressid (URL, URI) kuuluvad interneti kõige olulisemate instrumentide hulka. Need aitavad defineerida informatsiooni asukoha ning võimaldavad tuua selle kasutajani.

Põhitõed

Võtame näitena selle lehekülje aadressi ning selgititame, mis on siin kirjas. Aadress on:
http://www.interneti.info/artiklid/lingid/

http: - määrab protokolli. Ütleb, et antud dokument on kättesaadaval läbi hüperteksti transpordiprotokolli.

// - annab teada, et informatsioon asub teises arvutis.

www.interneti.info - antud juhul on tegemist domeeninimega. Teoreetiliselt võiks siin olla ka ip-aadress. Mõlemal juhul ütleb see osa ära selle, millises arvutis soovitud dokument asub.

/artiklid/lingid/ - see osa on mõeldud juba selleks, et server teaks, millist informatsiooni serveerida.

Kuidas kasutada?

Üldjoontes on olemas kaks võimalust märkimaks linke XHTML dokumentides.

  1. Täieliku aadressina. See tähendab, et aadressiks tuleb kirjutada kõik eelpool loetletu (näiteks siis http://www.interneti.info/artiklid/lingid/).
  2. Asukohana praeguses serveris saab määrata ka ilma, et kirjutaks ette protokolli ja domeeninime. Kirjutades aadressiks vaid artiklid/lingid/ või /artiklid/lingid/.

Mõisted URI ja URL

Neid mõisteid ei pea tegelikult pähe õppima. Nende olemus saab selgeks ka edaspidi, kui on soovi interneti-valdkonnas tegeleda. Olgu need siinkohal ära toodud siiski selleks, et vajadusel neid siit taas otsima tulla.

URI - lühend ingl. k. sõnadest Uniform Resource Identifier ning URL - Uniform Resource Locator. Need mõisted on teineteisele väga lähedased, kuigi URI peaks teoorias olema URLi suhtes ülimuslik. Mõlemal juhul on tegemist kogu aadressiribale kirjutatav osaga. Täpsemad definitsioonid Wikipedia ingliskeelsest osast.

Kommentaarid, arvamused, küsimused

Postitaja nimi:

Kommentaari pealkiri:

Kommentaari sisu:

Kontrollküsimus (loe selgitust kõrvalt)!

Vasta küsimusele: Mis värvi on taevas siis, kui seal ühtegi pilve ei ole?

Teadmiseks kommenteerijale!

Edukaks postitamiseks tuleb täita kõik väljad. Maksimaalne sisuosa pikkus on 10'000 tähemärki, teistel väljadel 200 tähemärki!

Kommentaari sisuosas saab kasutada HTML koodi, kuid seda mitte tekstitöötluseks, vaid näitliku materjali sisestamiseks. Kõik, mis asub <nende märkide vahel> kuvatakse kommentaarilehel nähtava tekstina ning märgid ise tõlgitakse erimärkideks!

Kontrollküsimus on mõeldud kuritahtlike robotite takistamiseks. Palun vasta esitatud küsimusele eesti keeles läbivalt väikeste tähtedega, nimetavas käändes ning võimalikult konkreetselt!

NB! RSS-lugemistarkvara abil kommentaare postitada ei saa!

© Margo Munner | Sisukaart