RGB värvikoodid

Autor: Margo Munner | Kuupäev: 19.06.2010

See artikkel annab ülevaate värvide kasutamisest kodulehe valmistamisel.

Roheline, punane, sinine

Kodulehtede tegemisel kasutuses olevad värvid „segatakse kokku” kolmest põhitoonist: roheline, punane ja sinine.

Värvikoodid on rgb-skaalal (punane-roheline-sinine) määratletud värvid. Selline määratletus võimaldab kasutada väga laia värvide hulka (üle 16 miljoni).

Värvide kasutamine

Esimene võimalus värvide kasutamiseks on värvi ingliskeelse nimetuse kirjutamine koodi. Sellest oli varem juba põgusalt juttu. Kokku saab sisestada kuni 16 erinevat värvi, kasutades ingliskeelset värvinimetust. Alljärgnevast tabelist leiadki need 16 värvi. Proovi kasutada oma koodis (kasvõi mõne näitedokumendi taustavärvi puhul) esiteks ingliskeelset nimetust ning seejärel värvikoodi. Tulemus peaks olema sama.

aqua #00FFFF green #008000 navy #000080 silver #C0C0C0
black #000000 gray #808080 olive #808000 teal #008080
blue #0000FF lime #00FF00 purple #800080 white #FFFFFF
fuchsia #FF00FF maroon #800000 red #FF0000 yellow #FFFF00
Allikas: Wikipedia.org

Mis on "Web-safe colors"?

Võimalik, et HTML'i või XHTML'i õppides satud kokku sellise terminiga. See on vananenud termin ning sellele ei tuleks enam tähelepanu pöörata. Termin oli kasutuses aegadel, mil paljud arvutikuvarid (monitorid) ei suutnud näidata rokemat kui 256 erinevat värvi. Tänapäeval on väga keeruline leida sellist www-külastajat, kelle kasutada oleks nii halb tehnika.

Abivahendid?

Mitte keegi ei genereeri neid miljoneid värve peast. Selle tööga tegelevad mitmed programmid või võimsamate HTML-redaktorite puhul nende lisarakendused.

Lisaks HTML-redaktoritele on värvikaart olemas kindlasti kõigis fototöötlusprogrammides ning ka neil on üldjuhul olemas võimalus lugeda värvi HTML koodi. Allpool toodud pildil on GIMP 2 eestikeelse versiooni värvikaart, kuid üldjuhul on kõigi pilditöötlusprogrammide värvivalik üsna äratuntav (st sarnane alumisel pildil nähtule). Sellel pildil on HTML kood ilma # sümbolita. HTML ja CSS failides tuleb valitud värv kirjutada järgmisel kujul: #269d42.

GIMP 2 värvikaart ja HTML kood

Viidete all mõningaid vabavaralisi programme, millel on olemas värvikaart ning mis võimaldab vaadata ka HTML kujule sobivat värvikoodi.

Viited:

Kommentaarid, arvamused, küsimused

Postitaja nimi:

Kommentaari pealkiri:

Kommentaari sisu:

Kontrollküsimus (loe selgitust kõrvalt)!

Vasta küsimusele: Mis värvi on taevas siis, kui seal ühtegi pilve ei ole?

Teadmiseks kommenteerijale!

Edukaks postitamiseks tuleb täita kõik väljad. Maksimaalne sisuosa pikkus on 10'000 tähemärki, teistel väljadel 200 tähemärki!

Kommentaari sisuosas saab kasutada HTML koodi, kuid seda mitte tekstitöötluseks, vaid näitliku materjali sisestamiseks. Kõik, mis asub <nende märkide vahel> kuvatakse kommentaarilehel nähtava tekstina ning märgid ise tõlgitakse erimärkideks!

Kontrollküsimus on mõeldud kuritahtlike robotite takistamiseks. Palun vasta esitatud küsimusele eesti keeles läbivalt väikeste tähtedega, nimetavas käändes ning võimalikult konkreetselt!

NB! RSS-lugemistarkvara abil kommentaare postitada ei saa!

© Margo Munner | Sisukaart