Vormid HTML ja XHTML dokumentides

Autor: Margo Munner | Kuupäev: 02.04.2008

See juhend selgitab, mis on vorm (XHTML element form) ning kuidas seda kasutada.

HTML ja XHTML vormid

XHTML vormiks nimetatakse mõnda võrgulehel asetsevat nuppu või tekstivälja, mille abil saab kasutaja edastada mingit sorti informatsiooni serveris jooksvale programmile.

Traditsioonilises mõistes on vormidega seotud järgmised XHTML elemendid:

Kasutamegi esialgu ainult neid. XHTML elementide andmebaasist võid leida aga ka teiste elementide tutvustusi, mis samuti seotud vormidega.

<form action="programm.php" id="kontaktvorm" method="post" />
</form>

See on form element ise. See üksi ei tee muud midagi, kui et koondab need elemendid, mis antud vormi sisse käivad. Seega on vaja selle sisu oluliselt täiendada.

Antud juhul olen kasutanud vormi juures kolme erinevat atribuuti: action väärtuseks on serveris asuva programmifaili asukoht (tuleb juttu allpool); id on vormi tuvastamiseks määratav identifikaator; method on väga oluline - selle väärtuseks võib olla nii post kui get. Just method määrab ära, millist tüüpi vormiga saab tegemist olla.

Täiendame oma HTML-koodi mõningate input elementidega.

<form action="programm.php" id="kontaktvorm" method="post">
<div><label>Nimi:</label> <input type="text" name="nimi" /></div>
<div><label>E-post:</label> <input type="text" name="epost" /></div>
<div><label>Sisu:</label></div>
<div><textarea name="sisu" rows="10" cols="50">Siia kirjuta tekst</textarea></div>
<div><input type="submit" name="saada" value="Saada" /></div>
</form>

Selles näites on kasutatud kahte erinevat tüüpi input elementi ning ühe korra elementi textarea.

input, mille type väärtuseks on text loob üherealise tekstivälja, kuhu saavad kasutajad midagi kirjutada.

input, mille type väärtuseks on submit loob nupu, mille abil saab kasutaja täidetud vormi teele saata. value abil on määratud see tekst, mis saatmis-nupule kirjutatakse.

Teised väärtused type tarbeks leiad klõpsates siin, hetkel nende kohta rohkemat interneti.info keskkonnas ei leia.

textarea abil tegime aga kümnest reast ja 50 tulbast koosneva tekstivälja, millele saab kirjutada rohkem, kui üks rida.

Selle vormi näidist saad uurida klõpsates siin!

Serveripoolne programm

Kõik eelnev on väga tore, kuid selleks, et vormidest mingitki kasu oleks, on vajalik kasutada serveripoolset programmi.

Serveriprogramm (inglise keeles Server-side scripting) on tarkvara serveris, mis pannakse käima internetikasutaja mingi tegevuse tulemusena. Niiviisi on võimalik luua dünaamilisi ja interaktiivseid võrgulehekülgi.

Selliseid platvorme, millele dünaamilist võrgulehte üles ehitada, on mitmeid. Mõned varasemad, kuid senini kasutusesolevad on näiteks Perl ja Python. Praegusel ajal on lisandunud näiteks .NET (platvorm) ning eriti populaarne - PHP.

Interneti.info ei tegele programmeerimise õpetamisega. Seetõttu tuleks uurida vastavaid võimalusi mujalt. Selleks, et vormide teemale ka reaalselt toimiv näide esitada, tuleks siiski mingi programm tööle panna.

Kasutan siinkohal PHP abil kirjutatud lihtsat programmikoodi. Kopeerides allpool toodud faili sisu PHP-d toetavasse serverisse, on võimalik selle vormi abil saata kiri määratud aadressile. Teine eeldus on, et PHP peab toetama e-posti saatmist, näiteks zone.ee tasuta serveriruumis see toetatud ei ole, mistõttu on võimalik antud rakendust kasutada vaid kas virtuaalserveris või tehes enda arvuti serveriks.

PHP-kontaktvormi allalaadimiseks klõpsa siin!

Paki antud .zip fail lahti ning ava kontakt.php näiteks sellesama programmi abil, millega HTML-i kirjutad. Seejärel muuda ära rida, mis hetkel näeb välja selline:
$to = "siia.kirjuta.oma.eposti@aadress.ee";
Nagu tekst mainib, tuleb siia kirjutada e-posti aadress, millele kontaktvormi kirjad peavad jõudma. Nüüd aseta mõlemad failid PHP mail() funktsiooni toetavasse serverisse ning võidki katsetada.

Oluline on aga teada, et see kontaktvorm ei ole eriti turvaline, seda tuleks edasi arendada.

Selleks, et õppida veelgi enam tundma PHP-d, võid teha algust näiteks PHP.ee keskkonnas. Vormidega seonduvalt on ka seal üks artikkel, kuidas teha PHP kontaktvormi.

Kommentaarid, arvamused, küsimused

Postitaja nimi:

Kommentaari pealkiri:

Kommentaari sisu:

Kontrollküsimus (loe selgitust kõrvalt)!

Vasta küsimusele: Mis värvi on taevas siis, kui seal ühtegi pilve ei ole?

Teadmiseks kommenteerijale!

Edukaks postitamiseks tuleb täita kõik väljad. Maksimaalne sisuosa pikkus on 10'000 tähemärki, teistel väljadel 200 tähemärki!

Kommentaari sisuosas saab kasutada HTML koodi, kuid seda mitte tekstitöötluseks, vaid näitliku materjali sisestamiseks. Kõik, mis asub <nende märkide vahel> kuvatakse kommentaarilehel nähtava tekstina ning märgid ise tõlgitakse erimärkideks!

Kontrollküsimus on mõeldud kuritahtlike robotite takistamiseks. Palun vasta esitatud küsimusele eesti keeles läbivalt väikeste tähtedega, nimetavas käändes ning võimalikult konkreetselt!

NB! RSS-lugemistarkvara abil kommentaare postitada ei saa!

© Margo Munner | Sisukaart