Acid3 test on valmis

Sisestatud: 09.03.2008 | Täiendatud: 09.03.2008

WaSP andis 3. märtsil välja Acid3 testi. Acid-testide näol on tegemist seeriaga, mis võimaldaks kontrollida võrgulehitsejate suutlikkust kuvada standarditele vastavat dokumenti.

Acid3 test peaks järgima nn. Web 2.0 omaseid jooni ning tooma välja vead isegi JavaScript (ECMAScript 262) ning DOM tehnoloogiates.

Minikatsetuste käigus on juba leitud vigu kõigis katsetatud võrgulehitsejates - korrektselt ei toimi ei Internet Explorer, Firefox, Opera ega Safari.

Acid1 ja Acid2

Esimene Acid test loodi 1998. aastal ning baseerus CSS1 kontrollil. Põhiliseks arendajaks oli Todd Fahrner.

Acid2 on senini olnud üks populaarsemaid teste. Nii näiteks teatas hiljuti Microsoft, et isegi nemad kavatsevad suunata Internet Explorer 8 arenduses tähelepanu standarditele. Acid2 anti välja 2005. aasta aprillis ning tänaseks suudavad olulisematest lehitsejates vaid Opera, Safari ja Konqueror sellest läbi tulla. Arenduses on Gecko 1.9 baseeruvad lehitsejad ning Internet Explorer 8. Acid2 autoriks on Ian Hickson.

© Margo Munner | Sisukaart