Austraalia internetitsensuur tekitab vastuolusid

Sisestatud: 29.12.2008 | Täiendatud: 29.12.2008

„Suurte tulemüüride” sekka on lisandumas Austraalia - kui kavandatav seadus ellu viiakse, saab Austraaliast kõige karmima interneti järelvalvega demokraatlik riik.

Austraalia kavatseb blokeerida juba alguses vähemalt 1300 võrgulehte, mis sisaldavad peamiselt lastepornot, vägivalda või kutsuvad üles seaduserikkumisele. Kahtlaseks teeb filtri asjaolu, et tsenseeritavate lehtede osas puudub avalikkusel sõnaõigus, siinkohal tegutsevad vaid ametnikud „oma äranägemise” järgi. Teenusepakkujad rõhutavad, et kavandatav filter aeglustab oluliselt võrgulehtede lehitsemist, kuid ei takista kõige suuremat probleemi - failivahetusvõrgustikke.

Lisaks juba mainitud kohustuslikule filtrile pakub valitsus välja ka vabatahtliku pornograafia filtri, kuid see süsteem lonkab isegi suuremal määral, kuna filtreerib võrgulehti automaatselt sõnade ja fraaside abil. Seega võivad ka uudised rinnavähist muutuda Austraalia vabatahtliku filtri arvates pornograafiaks.

Selge see, et antud filtril on palju vastaseid - inimõigusorganisatsioonid, interneti teenusepakkujad ja ka lasteõigusi kaitsvad organisatsioonid kardavad raha raiskamist mittetoimivale süsteemile ning seda, et edaspidi ei pruugi jätkuda ressursse tegeleda probleemiga juure tasandil.

Austraalia kavandatav süsteem on küll oluliselt leebem näiteks Hiina või Iraani hoiakutest interneti suhtes, kuid selle rakendamine teeks Austraaliast kõige karmimate internetireeglitega riigi nn „vabas maailmas”. Üksikuid blokeerimis- ja reguleerimiskatseid on teinud ka Suurbritannia ja USA. Kanada, Rootsi ja Suurbritannia pakuvad ka vabatahtlikke filtreerimisvõimalusi.

© Margo Munner | Sisukaart