ÜRO Internetivalitsemise foorum - ülevaade

Sisestatud: 13.11.2007 | Täiendatud: 15.11.2007

Interneti.info üritab anda igapäevaselt ülevaadet selle kohta, mis toimub ÜRO Internetifoorumil Brasiilias.

IGF avamine 12. novembril 2007

IGF avamine 12. novembril 2007
Allikas: Flickr

Esmaspäev

Neli päeva kestva foorumi esimesel päeval rääkis Brasiilia kultuuriminister Gilberto Gil, et „Internet on riikideülene. See ei saa olla ühe riigi kontrolli all”. Ka mitmete teiste kõnelejate poolt kurdeti, et USA domineerimine ei olnud piisavalt esile tõstetud eelmise aasta Ateena kogunemisel.

ICANN Austraalia president Paul Twomey vastas sellele aga, et ICANN on rahvusvaheline organisatsioon - ainult kolm liiget 15-st on USA kodanikud. Samuti juhtis Twomey tähelepanu asjaolule, et teema liiga põhjalik arutamise tulemusena ei leita piisavalt aega olulisemate teemade jaoks.

Siiski - ÜRO peaksekretär Ban Ki-moon'i läkituses oli juttu just teistest teemadest. „Internet avab laste jaoks uksed kultuurile ning teadmistele, kuid võib samuti tähendada riski nende turvalisusele. Selleaastane foorum on seadnud üheks eesmärgiks just laste kaitsmise,” oli kirjas etteloetud läkituses.

ÜRO esindaja foorumil - Sha Zukang - lisas omalt poolt: „Me kaitseme vabadust, kuid mõningad regulatiivsed mehhanismid on vajalikud. Vabadus ei tähenda, et me võime teha, mida iganes soovime. Kas on kedagi, kes pooldaks Interneti kasutamist terroristlikel eesmärkidel või lastele pornograafia saatmiseks?”.

Itaalia kommunikatsiooniminister Luigi Vimercati ütles, et foorum peaks töötama selle nimel, et määratleda kindlad reeglid Interneti valitsemiseks. Samuti lisas, et laste kaitsmiseks on vajalik luua vastav seadusandlus.

Teisipäev

Kõneks oli foorumi kõige olulisem teema - kuidas jõuda 2 miljardi Internetikasutajani. Siinkohal pidid osavõtjad tõdema, et eesmärki on raske saavutada - eelkõige sellepärast, et „järgmised miljard Internetikasutajat on vaesemad kui esimesed”.

Lisaks tehnoloogia kõrgele hinnale ja vaesusele on Interneti levikul probleemiks riikidepoolsed regulatsioonid, kohalike keelte vähene esindatus Internetis, kirjaoskamatus ning asjaolu, et mõnelpool maailmas on probleemiks isegi elektri olemasolu.

Hetkel on Aafrikas elavatel isikutel vaid 4% ligipääs Internetile ning 1% on olemas püsiühendus. Seetõttu leidis näiteks Mouhammet Diop, et osad riigid peavad tegema koostööd, omandamaks infrastruktuuri, mida üksinda ei suudetaks endale lubada.

Väga huvitava ideega tuli välja aga üks esindaja Indiast - Anita Gurumurthy. Tema sõnul ei peaks üldse tegelema arvutite levitamisega vaesemates piirkondades. Mobiiltelefonide kasutamine Internetiteenuste tarbimisel võiks olla üheks lahenduseks, eriti riikides, kus mobiiltelefonid on juba populaarsed.

Kolmapäev

ICANN teatas, et erinevates tähemärkides kirjapandavate domeeninimede süsteemi juurutamist kiirendatakse.

IDN juurutamisel on ära tehtud palju rasket tööd ning hetkel on käimas tehniliste mõjude hindamine,” ütles ccNSO esimees Chris Disspain. Eesmärgiks olevat tehnoloogiate kasutuselevõtmine nendes piirkondades, kus on nende järgi kõige suurem vajadus.

© Margo Munner | Sisukaart