Interneti.info uudised nüüd ka RSS kujul

Sisestatud: 31.07.2008 | Täiendatud: 31.07.2008

Nüüdsest on võimalik kasutada interneti.info RSS-rakendust.

Interneti.info RSS on saadaval aadressil http://www.interneti.info/uudised.rss.

© Margo Munner | Sisukaart