CSS: background

Taust. Kõik tausa määratlemise valikud.

Atribuut: background

Üldine taustainfot määrav atribuut, mis võimaldab määrata korraga nii taustavärvi, -pildi, -positsiooni kui ka tausta kuvamisviisi. Võimaldab määrata järgnevad väärtused:

Näited

background: green url(pildifail.png) no-repeat top left;

Atribuut: background-attachment

Taustapildi kinnitusviis. Kas taustapilt jääb lehe kerimisel jätkuvalt nähtavale (kõige korrektsem kasutusviis body elemendi puhul). Võimalikud väärtused:

Näited

body {
  background-attachment: fixed;
}

Atribuut: background-image

Võimaldab määrata elemendile taustapildi, väärtuseks peab olema taustapildi asukoht, näiteks url(pildifail.png).

Näited

background-image: url(pildifail.png);

Atribuut: background-position

Taustapildi asukoht teda sisaldava elemendi sees. Väärtused peavad olema märgitud nii, et esmalt asukoht horisontaaltelje suhtes, järgmisena asukoht vertikaaltelje suhtes. Võimalikud väärtused:

background-position: bottom right;

Atribuut: background-repeat

Määrab selle, kas taustapilti korratakse siis, kui element on dimensioonidelt suurem kui pilt ning kui korratakse, siis millisel teljel. Võimalikud väärtused:

background-repeat: repeat-x;

© Margo Munner | Sisukaart