CSS: border-collapse

Kasutuses tabelite juures ning määrab selle, millisel viisil äärejooni kasutatakse. Võimalikud väärtused:

Näited:

table {
  border-collapse: collapse;
}
td {
  border-width: 2px;
}

© Margo Munner | Sisukaart