CSS: border-spacing

Kui kasutuses on atribuudi border-collapse väärtus separate (vaikeväärtus), on võimalik border-spacing atribuudi abil määrata see, kui suured vahed lahtritel on. Internet Explorer antud atribuuti ei toeta. Võimalikud väärtused:

Väärtust saab määrata ka mitmekordselt:

Näited:

table {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 2px 4px;
}
td {
  border-width: 2px;
}

© Margo Munner | Sisukaart