CSS: clip

Määratleb absoluutselt positsioneeritud plokk-elemendi ala, mis peab kindlasti olema nähtav. Võimalikud väärtused:

Näited:

img {
  position: absolute;
  clip: rect(10px 50px 30px 10px);
}

© Margo Munner | Sisukaart