CSS: display

Määrab, kuidas elementi kuvada. Võimaldab teha plokk-elemendist reasisese elemendi ja vastupidi, samuti vajadusel peita mingi osa lehest.

Näited:

Nii saab teha span elemendist plokk-elemendi ning div elemendist reasisese:

span {
display: block;
}
div {
display: inline;
}

© Margo Munner | Sisukaart