CSS: height

Määrab plokk-elemendi kõrguse. Segadusi tekitab asjaolu, et standardi järgi ei kuulu selle väärtuse alla ei padding, margin ega border poolt määratud väärtused. Internet Explorer kohtleb antud atribuuti sarnaselt standardse min-height atribuudiga ning samas min-height atribuuti ennast ta ei toeta. Võimalikud väärtused:

Näited:

height: 100px;

© Margo Munner | Sisukaart