CSS: letter-spacing

Määrab kirjatähtede vahed. Võimalikud väärtused:

Näited:

letter-spacing: 0.1em;

© Margo Munner | Sisukaart