CSS: list-style

Loendistiilidega seotud atribuudid.

Atribuut: list-style

Kombineeritud atribuut, mis sisaldab endas kõikide järgmiste siin lehel esitatud atribuutide väärtusi.

Näited:

Loendi märkijaks kasutame ringi ning asetame ringi loendielemendi (li) sisse:

list-style: disc inside;

Atribuut: list-style-type

Määrab selle, milline näeb välja loendi märkija.

Võimalikud väärtused:

Näited:

li {
  list-style-type: square;
}

Atribuut: list-style-position

Määrab selle, kas loendi märgistaja peaks kuvatama loendi sees või väljas. Võimalikud väärtused:

Näited:

li {
  list-style-position: inside;
}

Atribuut: list-style-image

Võimaldab kasutada loendi märkijana pildifaili.

Näited:

li {
  list-style-image: url(loendielement.png);
}

© Margo Munner | Sisukaart