CSS: margin

Määrab vaheala (ehk tühja ala) ümber plokk-elemendi. Selle vaste on atribuut padding, mis määrab vaheala plokk-elemendi sees!

Atribuut: margin

Üks võimalus vaheala määramiseks on atribuut margin üksinda. Selle abil on võimalik määrata vaheala plokk-elemendi kõigile külgedele kasutades mõõtühikuid (px, pt, em) või protsenti. Atribuudil margin võib olla mitu väärtust:

Näited:

Vaheala kogu plokk-elemendile:

div {
  margin: 10px;
}

Vaheala kõigile plokk-elemendi külgedele:

div {
  margin: 10px 0 20px 0;
}

Atribuutide seeria: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left

Vaheala saab määrata igale plokk-elemendi küljele eraldi kasutades konkreetselt selle külje kohta käivat atribuuti. Siinkohal saab kasutada vaid ühekordset väärtust.

Näited:

Vaheala vaid ülemisele küljele:

div {
  margin-top: 10px;
}

© Margo Munner | Sisukaart