CSS: max-width

Määrab plokk-elemendi maksimaalse laiuse. Internet Explorer seda atribuuti ei tunnista. Väärtus peab olema mõõtühikutes (px, pt, em) või protsentides (%);

Näited:

max-width: 200px;

© Margo Munner | Sisukaart