CSS: min-width

Määrab plokk-elemendi minimaalse laiuse. Internet Explorer seda atribuuti ei tunnista. Väärtus peab olema mõõtühikutes (px, pt, em) või protsentides (%);

Näited:

min-width: 300px;

© Margo Munner | Sisukaart