CSS: outline

"Väline joon" ehk piirjoon, mis kuvatakse ümber äärejoone. Erinevalt äärejoonest ei saa siiski määrata välist joont kõigile külgedele eraldi. Internet Explorer antud atribuuti ei toeta.

Atribuut: outline

Kombineeritud väärtused kõigi järgnevate omadest.

Näited:

div {
  outline: 5px solid orange;
}

Atribuut: outline-color

Määrab ainult välisjoone värvi kasutades kas värvikoodi või värvi ingliskeelset nimetust:

div {
  outline-color: orange;
}

Atribuut: outline-style

Määrab ainult välisjoone stiili. Võimalikud väärtused:

Näited:

div {
  outline-style: dashed;
}

Atribuut: outline-width

Määrab välisjoone laiuse. Võimalikud väärtused:

Näited:

div {
  outline-width: 5px;
}

© Margo Munner | Sisukaart