CSS: overflow

Määrab selle, mida teha tekstiga, mis width ja height atribuutidega seatud piiridesse ei mahu. Võimalikud väärtused:

Näited:

div {
  overflow: scroll;
  width: 300px;
  height: 100px;
}

© Margo Munner | Sisukaart