CSS: padding

Määrab vaheala (ehk tühja ala) plokk-elemendi sees. Selle vaste on atribuut margin, mis määrab vaheala plokk-elemendi ümber!

NB! Ole ettevaatlik padding atribuutide kasutamisel, kuna Internet Explorer (kuni 6. seeriani) rakendab neid väärtusi teistest lehitsejatest erinevalt. Nimelt lahutab IE padding-atribuudi väärtused maha fikseeritud ploki laiusest/kõrgusest. Korreknte oleks aga liita padding elemendi väärtus olemasolevatele kõrgust ja laiust määravate atribuutide väärtustele.

Atribuut: padding

Üks võimalus vaheala määramiseks on atribuut padding üksinda. Selle abil on võimalik määrata vaheala plokk-elemendi kõigile külgedele kasutades mõõtühikuid (px, pt, em) või protsenti. Atribuudil padding võib olla mitu väärtust:

Näited:

Vaheala kogu plokk-elemendile:

div {
  padding: 10px;
}

Vaheala kõigile plokk-elemendi külgedele:

div {
  padding: 10px 0 20px 0;
}

Atribuutide seeria: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left

Vaheala saab määrata igale plokk-elemendi küljele eraldi kasutades konkreetselt selle külje kohta käivat atribuuti. Siinkohal saab kasutada vaid ühekordset väärtust.

Näited:

Vaheala vaid ülemisele küljele:

div {
  padding-top: 10px;
}

© Margo Munner | Sisukaart