CSS: page-break-before

Kasutuses nendes kohtades, kus tegemist sisu jaotamisega lehtedeks. Võimaldab määrata selle, kas enne elementi liigutakse uuele leheküljele. Võimalikud väärtused:

Näited:

Sellisel juhul lisatakse lehevahetus enne tabeli algust tähistavat elementi <table>. Selliste elementidega nagu td antud atribuut ei toimi.

table {
  page-break-before: always;
}

© Margo Munner | Sisukaart