CSS: page-break-inside

Määrab selle, kas elemendi sees võib läbi viia lehevahetust. Võimalikud väärtused:

Näited:

Järgnev kood keelab lehevahetuse lõigu sees. Leht tohib vahetuda vaid siis, kui lõik on lõpetatud.

p {
  page-break-inside: avoid;
}

© Margo Munner | Sisukaart