CSS: position

Määrab selle, kuidas plokk-elementi positsioneerida. Võimalikud väärtused:

Näited:

.kast {
  position: absolute;
  left: 30px;
  top: 10px;
}

© Margo Munner | Sisukaart