CSS: quotes

Määrab selle, millised jutumärgid kuvatakse q elemendile. Internet Explorer antud atribuuti ei toeta. Võimalikud väärtused:

Näited:

Antud juhul kuvatakse jutumärkide alguseks kaks koma, lõpuks kaks ülakoma. Järgmine väärtuste seeria määrab selle, kuidas koheldakse jutumärkide sees asuvaid teisi jutumärke.

q:lang(et) {
  quotes: ",," "''" "<<" ">>";
}

© Margo Munner | Sisukaart