CSS: text-decoration

Määrab selle, kas tekst on allajoonitud, läbikriipsutatud või omab ülemist joont. Võimalikud väärtused:

Näited:

Järgnev kood tekitab efekti, kus lingid on allajoonitud, kuid kursoriga üle liikudes alumine joon kaob.

a {
  text-decoration: underline;
}
a:hover {
  text-decoration: none;
}

© Margo Munner | Sisukaart