CSS: text-indent

Määrab lõigu taanduse.

Näited:

p {
  text-indent: 1em;
}

© Margo Munner | Sisukaart