CSS: top

Määrab plokk-elemendi kauguse teda sisaldava elemendi ülemisest küljest. Absoluutse paigutuse korral (position: absolute) tähendab see kaugust võrgulehitseja ülemisest servast. Suhtelise (relatiivse) paigutuse korral (position: relative) tähendab see kaugust vanem-jaotise ülemisest servast. Võimalikud väärtused:

Näited:

Absoluutne paigutus ning väärtus pikslites:

position: absolute;
top: 20px;

Relatiivne (suhteline) paigutus ning väärtus protsentides:

position: relative;
top: 10%;

© Margo Munner | Sisukaart