CSS: width

Määrab plokk-elemendi laiuse. Segadusi tekitab asjaolu, et standardi järgi ei kuulu selle väärtuse alla ei padding, margin ega border poolt määratud väärtused. Võimalikud väärtused:

Näited:

width: 100%;

© Margo Munner | Sisukaart