XHTML element: del

Märgib ära kustutatud teksti. Idee on selles, et www-dokumenti muutes jääks alles siiski ka varemeksisteerinud osa (hilisema võrdluse ja otsirobotite tarbeks). Kasutatakse koos ins elemendiga, mille vahele märgitakse siis uuendatud leheosa.

Nõutavad atribuudid:

Valikulised atribuudid:

Standardsed atribuudid

Neid saab määrata suuremale osale elementidest:

Näited

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et" lang="et">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>
</head>
<body>

<h1>Oluline seadus</h1>
<p>Seaduse rikkumise korral karistame rahatrahviga 
<del cite="http://www.riigiteataja.ee/">1000</del> <ins>2000</ins> EUR.</p>

</body>
</html>

© Margo Munner | Sisukaart