XHTML element: table

Määratleb tabeli.

Nõutavad atribuudid:

Valikulised atribuudid:

Standardsed atribuudid

Neid saab määrata suuremale osale elementidest:

Näited

Võimalikult keeruline CSSi abil stiliseeritud ning andmete salvestamiseks mõeldud tabeli näidis.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et" lang="et">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>

<style type="text/css">
.tulp1 {
 background-color: red;
 color: inherit;
 width: 100px;
}
.tulp2ja3 {
 background-color: yellow;
 color: inherit;
 width: 100px;
}
.tulp4 {
 background-color: green;
 color: inherit;
 width: 100px;
}
table {
 border-collapse: collapse;
 border-left: 1px solid gray;
 border-right: 1px solid gray;
 border-bottom: 1px solid gray;
}
td, th, caption {
 font-family: arial, helvetica, sans-serif;
 font-size: 0.8em;
 padding: 0.4em;
}
caption {
 border-left: 1px solid gray;
 border-right: 1px solid gray;
 border-top: 1px solid gray;
}
</style>

</head>
<body>

<table>
 <caption>See on tabeli kirjeldus</caption>
 <colgroup>
  <col class="tulp1" align="left" />
  <col class="tulp2ja3" span="2" align="center" />
  <col class="tulp4" align="right" />
 </colgroup>
 <thead>
  <tr>
   <th>esimene</th>
   <th>teine</th>
   <th>kolmas</th>
   <th>neljas</th>
  </tr>
 </thead>
 <tfoot>
  <tr>
   <th>esimene</th>
   <th>teine</th>
   <th>kolmas</th>
   <th>neljas</th>
  </tr>
 </tfoot>
 <tbody>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
   <td colspan="2">7</td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2">8</td>
   <td>9</td>
   <td>10</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

</body>
</html>

© Margo Munner | Sisukaart