XHTML element: tbody

Tabeli andmeteosa. Kasutuses koos elementidega thead ja tfoot ning kirjutatakse kohe peale viimatinimetatud elemente. Ühel tabelil võib olla ka mitu sisuosa, aga sellisel juhul peab olema ka vastaval hulgal thead ja tfoot elemente.

Nõutavad atribuudid:

Valikulised atribuudid:

Standardsed atribuudid

Neid saab määrata suuremale osale elementidest:

Näited

Võimalikult keeruline CSSi abil stiliseeritud ning andmete salvestamiseks mõeldud tabeli näidis.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et" lang="et">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title></title>

<style type="text/css">
.tulp1 {
 background-color: red;
 color: inherit;
 width: 100px;
}
.tulp2ja3 {
 background-color: yellow;
 color: inherit;
 width: 100px;
}
.tulp4 {
 background-color: green;
 color: inherit;
 width: 100px;
}
table {
 border-collapse: collapse;
 border-left: 1px solid gray;
 border-right: 1px solid gray;
 border-bottom: 1px solid gray;
}
td, th, caption {
 font-family: arial, helvetica, sans-serif;
 font-size: 0.8em;
 padding: 0.4em;
}
caption {
 border-left: 1px solid gray;
 border-right: 1px solid gray;
 border-top: 1px solid gray;
}
</style>

</head>
<body>

<table>
 <caption>See on tabeli kirjeldus</caption>
 <colgroup>
  <col class="tulp1" align="left" />
  <col class="tulp2ja3" span="2" align="center" />
  <col class="tulp4" align="right" />
 </colgroup>
 <thead>
  <tr>
   <th>esimene</th>
   <th>teine</th>
   <th>kolmas</th>
   <th>neljas</th>
  </tr>
 </thead>
 <tfoot>
  <tr>
   <th>esimene</th>
   <th>teine</th>
   <th>kolmas</th>
   <th>neljas</th>
  </tr>
 </tfoot>
 <tbody>
  <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>5</td>
   <td>6</td>
   <td colspan="2">7</td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2">8</td>
   <td>9</td>
   <td>10</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

</body>
</html>

© Margo Munner | Sisukaart